Hakkımızda

S.S. Çorum Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi

Kooperatifimiz Çorum’da yenilenebilir enerji üretimi amacıyla gelmiş üyemizle birlikte  10/09/2017 tarihinde kurulmuştur.

Çorum Merkez Seydim Köyünde yapılacak olan 500 kw’lık güneş enerji santrali için proje onayı ve bağlantı anlaşması tamamlanmış olup, proje yatırım aşamasına gelmiştir. 

Kooperatimiz gençlere yenilenebilir enerji üretimiyle ilgili kurslar düzenleyerek yenilenebilir enerjinin önemi ve ara eleman yetiştirme konusunda bölgede sivil insiyatif olarak önemli adımlar atmaktadır. 

Kooperatifimizin güneş paneli, rüzgar türbini ve kostrüksiyon malzemelerinin üretimiyle ilgili proje çalışmaları devam etmektedir. Kurulacak fabrikalarla özelde yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri, genelde tüm müşebbislere ürün imalatı ve kurulum desteği verilmesi planlanmaktadır.